Parfum, aftershave en handgels ...

kunnen tot 80% alcohol bevatten

 • Een kleine hoeveelheid alcohol kan bij een klein kind – naast dronkenschap – leiden tot een verlaging van het suikergehalte in het bloed (hypoglycemie), stuipen (convulsies) en coma. Een kind dat er meer dan een koffielepel van inslikt, kan een alcoholvergiftiging oplopen.

 • Je bergt parfums, aftershave en handgels best buiten het bereik van kinderen op.


 • Wanneer een klein kind alcohol gedronken heeft, geef je het kind iets gesuikerds te drinken (bvb. grenadine, limonade maar geen “light” drank die geen suiker bevat). Daarna neem je best zo snel mogelijk contact op met het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

Parfum, aftershave et gel désinfectant ...

pour les mains peuvent contenir jusqu’à 80% d’alcool

 • Les jeunes enfants sont très sensibles aux effets de l’alcool: en plus de signes d’ébriété, l’ingestion d’alcool peut entrainer une hypoglycémie (diminution du taux de sucre dans le sang), des convulsions et un coma. Un petit enfant qui avale plus d’une cuillère à café de parfum, d’aftershave ou de gel désinfectant pour les mains risque de présenter une intoxication à l’alcool.

 • Les parfums, aftershaves et gels désinfectants pour les mains doivent être rangés hors de portée des jeunes enfants.

 • Si un petit enfant a avalé un de ces produits, donnez-lui rapidement une boisson bien sucrée, par exemple de la grenadine ou un soft (mais pas de boisson light qui ne contient pas de sucre) puis prenez contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Badschuim, douchegel en shampoo ...

irriteren en kunnen schuim vormen

 • Accidentele inname van vloeibare handzeep, douchegel of shampoo is meestal niet zo ernstig. Zij bevatten hoofdzakelijk water en detergenten. Dit detergent is niet giftig maar wel irriterend (prikkelend) en kan daarom misselijkheid, braken en krampen veroorzaken. Als dan nog water gegeven wordt, treedt er schuimvorming op. Komt dit schuim in de luchtwegen, dan leidt het tot ernstig hoesten en eventueel zelfs longontsteking.

 • Je zet shampoo, douchegel en andere zeepproducten beter niet op de badrand terwijl de kinderen in bad zitten. Voorkomen is beter dan genezen.

 • Na inname geef je geen drinken om schuimvorming te vermijden, maar wel iets vettigs te eten om het schuim neer te slaan (bvb. boterham met boter of choco). Het vet verhindert schuimvorming.

Meer informatie

Bain moussant, gel douche et shampoing ...

irritants et moussants

 • L’ingestion de savon liquide pour les mains, de gel douche ou de shampooing, n’a pas de conséquences graves dans la toute grande majorité des cas. Ces produits contiennent essentiellement des détergents et de l’eau. Ces détergents sont peu toxiques mais ils sont irritants et peuvent dès lors provoquer des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Si on donne à boire à la victime, il peut y avoir une abondante production de mousse. Cette mousse peut remonter dans la gorge et parfois être aspirée dans les voies respiratoires. La victime tousse alors très fort et une inflammation pulmonaire peut survenir.

 • Quand les petits enfants sont dans le bain, ne laissez pas les gels douche et les shampoings sur le bord de la baignoire. Mieux vaut prévenir que guérir.

 • En cas d’ingestion, il ne faut pas donner à boire pour éviter la formation de mousse dans l’estomac. Il est utile de donner un aliment gras à manger, par exemple une tartine de beurre ou de choco: le gras empêche la formation de mousse.

Lire plus

Eosine ...

de ernst hangt af van het oplosmiddel

 • Eosine is een kleurstof met een drogende en licht ontsmettende werking.
  Als waterige oplossing wordt eosine 2% bij baby’s gebruikt voor de behandeling van luieruitslag. Ook in bejaardentehuizen wordt het veelvuldig gebruikt. Eosine wordt soms ook opgelost in alcohol. Dit verhoogt het ontsmettend vermogen. De inname van een eosineoplossing in alcohol kan, omwille van het alcoholgehalte, gevaarlijk zijn, vooral bij jonge kinderen.

 • Je bergt eosine best buiten het bereik van kinderen op. • Na inname van de waterige oplossing volstaat het de mond te reinigen en wat water te drinken te geven (eosine smaakt slecht). Als een klein kind van de alcoholische oplossing gedronken heeft, geef je het kind iets gesuikerds te drinken en neem je best contact op met het Antigifcentrum
  (070 245 245).

Meer informatie

Eosine ...

la toxicité dépend du solvant

 • L’éosine est un colorant qui a un effet asséchant et un léger effet désinfectant. Le produit existe sous deux formes: la solution aqueuse dans laquelle l’éosine est diluée dans l’eau et la solution alcoolique, plus désinfectante. L’éosine aqueuse est beaucoup utilisée sur les fesses irritées des bébés. L’éosine alcoolique est plutôt employée dans les maisons de repos. En cas d’ingestion, l’éosine aqueuse ne présente pas de danger. Par contre l’éosine alcoolique peut provoquer une intoxication à l’alcool, surtout chez des jeunes enfants.

 • L’éosine doit être gardée hors de portée des enfants. • En cas d’ingestion d’éosine aqueuse, vous pouvez rincer la bouche avec de l’eau et donner un peu à boire: l’éosine a mauvais goût! Si votre enfant a avalé de l’éosine à l’alcool, donnez-lui rapidement une boisson sucrée puis prenez contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Toiletreiniger ...

bevat zuren en detergenten in heel wisselende hoeveelheden

 • WC-reinigers bevatten vaak een zuur, maar variëren sterk in samenstelling en concentratie. Sommige veroorzaken irritatie, andere brandwonden. Al deze producten reageren met bleekwater: als je een WC-reiniger met javel mengt, ontstaat er giftig chloorgas (heel irriterend voor de longen).

 • Laat het product niet op de grond staan, naast het toilet, waar kinderen er gemakkelijk bij kunnen. Meng deze producten nooit met javel.

 • Bij oog- of huidcontact met toiletreiniger spoel je best lang en grondig met water. Na inslikken zeker niet laten braken, maar neem contact op met het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

Les nettoyants pour les toilettes ...

contiennent des acides et des détergents en concentrations très variables

 • Les produits pour nettoyer les WC contiennent le plus souvent des acides mais la concentration de ces acides varie très fort d’un produit à l’autre: certains produits sont simplement irritants, d’autres peuvent provoquer des brûlures graves. Tous ces produits réagissent avec l’eau de Javel: mélanger un nettoyant WC avec de l’eau de Javel entraine la formation de gaz chlore très irritant pour les poumons.

 • Ne laissez pas ces produits par terre près de la cuvette des toilettes. Ils sont alors trop accessibles pour les jeunes enfants. Ces produits ne doivent jamais être mélangés avec l’eau de Javel.

 • En cas de contact d’un nettoyant pour WC avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement et longtemps avec de l’eau tiède courante. En cas d’ingestion, ne faites surtout pas vomir la victime mais prenez immédiatement contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Afwasproduct ...

irriteert en kan schuim vormen

 • Producten voor de afwas met de hand bevatten hoofdzakelijk water en detergenten. Detergent is niet giftig maar wel irriterend (prikkelend) en kan daarom misselijkheid, braken en krampen veroorzaken. Als dan nog water gegeven wordt, treedt er schuimvorming op. Komt dit schuim in de luchtwegen, dan geeft het ernstig hoesten en eventueel zelfs longontsteking. Bellenblazers hebben nagenoeg dezelfde samenstelling.

 • We raden aan om geen bellenblazers te geven aan kinderen jonger dan drie jaar.


 • Na inname geef je niets te drinken, maar wel iets vettigs te eten om het schuim neer te slaan (bijvoorbeeld boterham met boter of choco).

Meer informatie

Les détergents vaisselle ...

irritants et moussants

 • Les produits pour faire la vaisselle à la main contiennent essentiellement des détergents et de l’eau. Ces détergents sont peu toxiques mais il sont irritants et peuvent provoquer des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Si on donne à boire à la victime, il peut y avoir une abondante production de mousse. Cette mousse peut remonter dans la gorge et parfois être aspirée dans les voies respiratoires. La victime tousse alors très fort et une inflammation pulmonaire peut survenir.

 • Les produits pour faire des bulles de savon ont à peu près la même composition que les détergents vaisselle. Ne mettez pas de produits pour faire des bulles dans les mains d’un enfant de moins de 3 ans.

 • En cas d’ingestion, il ne faut pas donner à boire pour éviter la formation de mousse dans l’estomac. Il est utile de donner un aliment gras à manger, par exemple du pain avec du beurre ou du chocolat à tartiner: le gras empêche la formation de la mousse.

Lire plus

Ovenreinigers en ontvetters ...

voor grills en dampkappen kunnen brandwonden veroorzaken

 • Naargelang de samenstelling kunnen ovenreinigers irriterend tot bijtend zijn. Bij bijtende producten staat het pictogram “corrosief” erop, samen met de zin H314 “veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels”. Als het om een bijtend product gaat, kan het ernstige brandwonden veroorzaken aan huid en/of ogen. Bij inslikken kunnen inwendige brandwonden ontstaan. Bij inademen kan irritatie van de luchtwegen optreden.

 • Ovenreiniger moet je steeds buiten het bereik van kinderen bewaren en ook pas gebruiken als de kinderen niet in de buurt zijn.

 • Bij huidcontact met bijtende producten spoel je 30 minuten met lauw, stromend water, bij spatten in de ogen spoel je de opengesperde ogen met lauw stromend water. Bij inslikken laat je niet braken. Wel mag je een glas water te drinken geven. Na contact met een bijtend product is nazicht door een arts noodzakelijk. Na inademen buiten de frisse lucht opzoeken.

Meer informatie

Les nettoyants pour fours et les dégraissants ...

pour grils et hottes peuvent provoquer des brûlures

 • En fonction de leur composition, les nettoyants pour le four et les dégraissants sont soit très irritants soit corrosifs. L’étiquette des produits corrosifs porte le pictogramme corrosif accompagné de la mention de danger «provoque de graves brûlures et des lésions oculaires graves.» Dans ce dernier cas, le contact avec les yeux ou la peau peut provoquer des brûlures graves et l’ingestion des brûlures internes. En cas d’inhalation une irritation des voies respiratoires peut survenir.

 • Les nettoyants pour four et les dégraissants doivent être conservés hors de portée des enfants. Ne les utilisez pas en présence d’enfants.

 • En cas de contact avec la peau, rincez le plus vite possible à l’eau courante tiède, pendant 30 minutes. En cas de contact avec les yeux, rincez également à l’eau en écartant bien les paupières. En cas d’ingestion, ne faites surtout pas vomir. Donnez éventuellement un peu d’eau à boire. Prenez ensuite immédiatement contact avec un médecin ou avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Ammoniak ...

kan brandwonden geven

 • Ammoniakoplossingen voor het huishouden zijn irriterend tot bijtend. Boven het vloeistofniveau van een gesloten fles ammoniak bevindt zich een hoeveelheid ammoniakgas dat vrijkomt bij het openen van de fles. Inhalatie hiervan is meestal kortstondig en kan een sterke prikkeling in de neus geven. Door de sterke geur is hoofdpijn mogelijk. Deze symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren tijd. Langdurig ammoniakdampen inademen kan echter leiden tot longontsteking. Contact met de ogen, de huid of de slijmvliezen kan symptomen geven gaande van irritatie tot ernstige brandwonden afhankelijk van de concentratie van het product en de duur van het contact.

 • Bij het openen van een fles ammoniak, hou je die beter weg van je neus en mond. Als je met ammoniak werkt doe je dat best in een goed verluchte ruimte of buiten en draag je rubberen handschoenen.

 • Bij het inademen, ga je best meteen naar een frisse, goed verluchte omgeving of naar buiten. Indien klachten als hoest of pijn bij het ademen blijven aanhouden, neem je best contact met een arts. Bij huid- en of oogcontact spoel je langdurig en overvloedig met water. Na inname moet steeds het advies van het Antigifcentrum worden ingewonnen. In afwachting laat je best een glas water drinken.

Meer informatie

L’ammoniaque ...

peut provoquer des brûlures

 • Les solutions d’ammoniaque à usage ménager peuvent être irritantes ou caustiques.Dans une bouteille d’ammoniaque fermée, une petite quantité de gaz se forme à la surface du liquide. A l’ouverture de la bouteille, l’inhalation de ce gaz provoque immédiatement une forte irritation du nez suivie parfois de maux de tête. Ces symptômes disparaissent spontanément après quelques heures. L’exposition prolongée à des vapeurs d’ammoniaque peut entrainer une inflammation des voies respiratoires. En cas de contact avec les yeux, les muqueuses ou la peau, il y a un risque de brûlures plus ou moins sévères en fonction de la concentration du produit et de la durée du contact.

 • Lors de l’ouverture d’une bouteille d’ammoniaque, il vaut mieux la tenir éloignée du nez et de la bouche pour éviter l’inhalation de gaz irritant. Aérez bien la pièce lorsque vous nettoyez avec de l’ammoniaque et portez des gants en latex pour protéger vos mains.

 • En cas d’inhalation d’ammoniaque, sortez à l’air frais. Si vous continuez malgré tout à tousser ou si vous avez des difficultés à respirer, consultez votre médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment et longtemps avec de l’eau courante tiède. Si une personne a avalé de l’ammoniaque, ne la faites pas vomir. Faites-lui rincer la bouche et boire un peu d’eau puis contactez immédiatement le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Ontkalkers ...

voor waterkokers en koffiezetapparaten kunnen brandwonden geven, maar veroorzaken na verdunning weinig problemen

 • Ontkalkers voor elektrische apparaten, zoals koffiezettoestellen en waterkokers, bevatten altijd zuren en moeten meestal worden aangelengd met water. Onder geconcentreerde vorm (vóór verdunning) kunnen ze brandwonden veroorzaken. Eenmaal verdund, blijven ze licht irriterend.

 • Plak een briefje voor je huisgenoten op het toestel als je bezig bent met ontkalken.


 • Na contact met de huid of de ogen met de geconcentreerde vorm spoel je overvloedig met lauw water. Als de irritatie blijft aanhouden, bel je het Antigifcentrum (070 245 245). Heb je de verdunde oplossing ingeslikt, drink dan een groot glas water. Heb je de geconcentreerde oplossing ingeslikt, drink dan ook een glas water en bel naar het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

Les détartrants ...

pour cafetières et bouilloires électriques peuvent provoquer des brûlures

 • Ces détartrants contiennent toujours des acides. En général, ils doivent être dilués dans l’eau au moment de leur utilisation. Sous forme concentrée (avant dilution), ils peuvent provoquer des brûlures. Une fois dilués, ils sont encore un peu irritants.

 • Quand vous détartrez vos appareils, collez un petit mot dessus pour avertir votre entourage.


 • En cas de contact de la peau ou des yeux avec la forme concentrée, rincez immédiatement et longtemps avec de l’eau courante tiède. Si des signes d’irritation persistent, prenez contact avec le Centre Antipoisons. En cas d’ingestion de produit dilué, donnez simplement un verre d’eau à boire. En cas d’ingestion de la forme concentrée, donnez un verre d’eau à boire et prenez contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Vaatwastabletten en -capsules ...

kunnen irriteren en zelfs brandwonden geven

 • Vaatwastabletten en -capsules zijn samengesteld uit geconcentreerde producten. Bij een kort contact met de mond en de ogen kan irritatie ontstaan. Bij een inname van grote stukken kunnen inwendige brandwonden ontstaan.

 • Je houdt vaatwastabletten best uit de buurt van kleine kinderen.


 • Heeft je kind een vaatwastablet in de mond gestopt, spoel de mond onmiddellijk met een nat washandje. Laat het dan een beetje water drinken. Nadien neem je contact op met het Antigifcentrum (070 245 245) of de huisarts.

Meer informatie

Les tablettes et capsules pour le lave-vaisselle ...

sont très irritantes et des brûlures internes sont possibles en cas d’ingestion

 • Les tablettes et capsules pour le lave-vaisselle contiennent des nettoyants sous une forme très concentrée. Un contact avec les yeux ou la bouche peut provoquer une forte irritation. L’ingestion de morceaux de comprimés peut entrainer des brûlures internes.

 • Les produits pour le lave-vaisselle doivent être conservés hors de portée des enfants.


 • Si votre enfant a mis en bouche une tablette pour le lave-vaisselle, rincez-lui immédiatement la bouche avec un gant de toilette mouillé puis donnez-lui de l’eau à boire. Contactez ensuite votre médecin ou le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Geneesmiddelen ...

voor volwassenen kunnen bij een kind een ernstige vergiftiging veroorzaken

 • Eén pil van een geneesmiddel voor een volwassene is soms al voldoende om een vergiftiging te veroorzaken bij kinderen. Dit geldt vooral voor geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten en slaapmiddelen. Sommige situaties verhogen de kans op ongevallen bij kinderen: geneesmiddelen die op het nachtkastje liggen, pillendoosjes in de handtas of druppels voor de opa die al vermengd zijn in het glas fruitsap en aantrekkelijk zijn voor kinderen.

 • Leg pillen nooit klaar om ze later in te nemen. Kinderen beschouwen ze als snoepjes.


 • Bij een ongeval met een geneesmiddel bel je best het gratis nummer van het Antigifcentrum (070 245 245).


Meer informatie

Les médicaments ...

destinés aux adultes peuvent provoquer une intoxication grave chez un enfant

 • Un seul comprimé d’un médicament pour adulte peut déjà être très dangereux pour un jeune enfant. Cela concerne surtout les somnifères et les médicaments qui soignent les maladies cardio-vasculaires. Des comprimés, ou un verre contenant des gouttes, préparés sur la table au moment des repas; des boîtes à pilules dans un sac à main; des médicaments dans le tiroir de la table de nuit sont autant de situations à risque.

 • Ne préparez jamais des comprimés sur la table pour les prendre plus tard. Un enfant les confond avec des bonbons.


 • En cas d’accident avec un médicament, prenez immédiatement contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245). L’appel est gratuit.


Lire plus

Breeklichtjes ...

zijn niet zo giftig

 • Glow sticks of breeklichtjes zijn lichtgevende, fluorescerende gadgets, die onder verschillende vormen verkocht worden: breekstaafjes, armbandjes, halsbandjes, … . Problemen kunnen ontstaan wanneer ze openspringen tijdens het breken en er vloeistof in de ogen komt, met ernstige irritatie van de ogen als gevolg. Kinderen steken ze ook vaak in de mond en bijten ze soms kapot. Dit kan een lichte irritatie van het mondslijmvlies geven.

 • Geef geen breeklichtjes aan kinderen jonger dan drie jaar. • Komt de vloeistof van breeklichtjes in de mond, spoel de mond en drink een glas water. Bij contact met de ogen spoel je de ogen uit en bij aanhoudende pijn ga je naar de oogarts.

Meer informatie

Bracelets et colliers fluorescents ...

heureusement peu toxiques

 • Les bracelets et colliers fluorescents sont des gadgets luminescents vendus lors d’animations nocturnes. Ils peuvent éclater lorsqu’on les plie pour les activer. Les jeunes enfants les mettent souvent en bouche et mordent parfois dedans. Le liquide qu’ils contiennent est irritant pour les muqueuses de la bouche. En cas de projection dans l’œil, une forte irritation peut survenir.

 • Ne donnez pas de bracelets ou de colliers fluorescents à des enfants de moins de trois ans.


 • En cas de contact du liquide avec la bouche, rincez avec de l’eau et donnez un verre d’eau à boire. En cas de projection dans les yeux, rincez l’œil avec de l’eau et consultez un ophtalmologue si la douleur persiste.

Lire plus

Knutselmateriaal ...

voor kinderen (plakkaatverf, kleurpotloden, lijmstift, …) is weinig gevaarlijk

 • Producten uit een school- of speelomgeving zijn meestal onschuldig. De gevolgen bij een blootstelling zijn dan ook meestal beperkt, zeker als ze in kleine hoeveelheden met de kindermond of kinderhuid in contact komen. Dat geldt ook voor plakkaatverf of waterverf, potloden, wasco’s, krijt enz…

 • Knutselen met spullen die voor kinderen zijn ontworpen, levert meestal geen probleem op.


 • Als je kind bijvoorbeeld plakkaatverf in de mond of ogen of op de huid krijgt, volstaat het om met water te spoelen. Nog een beetje ongerust? Bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

Le matériel de bricolage ...

pour enfants (gouache, crayons de couleur, bâton de colle…) est peu dangereux

 • Les produits utilisés à la maison ou à l’école comme les crayons de couleurs, les marqueurs, les pastels, les peintures à l’eau, les colles…sont en général sans danger, certainement s’ils sont avalés en petites quantités.

 • Bricoler avec des produits fabriqués spécialement pour les enfants ne présente en principe pas de danger.


 • Si votre enfant met en bouche un produit de bricolage pour enfants, rincez lui simplement la bouche avec de l’eau. Si vous êtes malgré tout un peu inquiet, prenez contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Ontstoppers ...

veroorzaken ernstige brandwonden

 • Ontstoppers zijn heel bijtende producten. Ze bevatten een sterk zuur of een sterke base en kunnen ernstige brandwonden veroorzaken aan de huid en de ogen.

 • Het gebruik van ontstoppers moet zo veel mogelijk worden vermeden, bijvoorbeeld door het preventief gebruik van producten op basis van enzymen of door mechanische methodes om de leidingen te ontstoppen.

 • Als er ontstopper terecht komt op huid, ogen of slijmvliezen is onmiddellijk en overvloedig spoelen met water gedurende 30 minuten altijd noodzakelijk. Bij een ongeval met ontstoppers bel je best meteen het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

Les déboucheurs de canalisations ...

risque de brûlures très graves !

 • Les déboucheurs sont des produits très mordants. Ils contiennent des acides forts ou de la soude caustique et peuvent provoquer des brûlures très graves de la peau et des yeux.

 • Il faut éviter le plus possible l’utilisation de déboucheurs chimiques. Utilisez plutôt préventivement des nettoyants de canalisations à base d’enzymes. Si une canalisation est bouchée, privilégiez les moyens mécaniques pour déboucher.

 • Dans tous les cas où un déboucheur de canalisations est entré en contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, rincez immédiatement et longuement à l’eau tiède courante, au moins pendant 30 minutes. Prenez aussi tout de suite contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Bleekwater ...

in combinatie met andere huishoudmiddelen produceert chloordamp

 • Bleekwater – ook wel javel genoemd – is een veel gebruikt schoonmaakproduct. Afhankelijk van de concentratie, de hoeveelheid en de duur van het contact met huid of slijmvliezen kan dit leiden tot lichte irritatie of ernstige brandwonden. Wanneer je javel mengt met andere schoonmaakproducten op basis van zuren (zoals ontkalkers) komen er giftige chloordampen vrij. Deze dampen irriteren de ogen, de keel en de luchtwegen en kunnen bij astmapatiënten een ernstige astma-aanval uitlokken.

 • Je gebruikt bleekwater nooit in combinatie met andere producten. Ook overgieten in flessen is een slecht idee.


 • Bij het vrijkomen van giftige dampen moet je de ruimte verlaten en de kamer verluchten. Als je veel moet hoesten of moeilijk kan ademen, contacteer je zo snel mogelijk je arts. Na huid- of oogcontact spoel je overvloedig en langdurig met water. Bij inname mag je te drinken geven en kan je best het Antigifcentrum bellen (070 245 245).

Meer informatie

Le mélange d’eau de Javel ...

avec un autre produit de nettoyage dégage des vapeurs chlorées

 • L’eau de Javel est un produit de nettoyage largement utilisé. En fonction de la concentration du produit et de la durée de contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, l’eau de Javel peut provoquer une irritation ou une brûlure. Si vous mélangez de l’eau de Javel avec un autre produit de nettoyage, surtout ceux qui contiennent un acide comme les détartrants, vous provoquez une réaction chimique qui libère du chlore sous forme de gaz. Ce gaz est très irritant pour les yeux, la gorge et les poumons. Chez les personnes asthmatiques, cette inhalation de chlore peut déclencher une grave crise d’asthme.

 • Ne mélangez jamais l’eau de Javel avec un autre produit ménager. Ne transvasez jamais l’eau de Javel dans une bouteille d’eau, vous pourriez vous tromper et en boire accidentellement.

 • En cas de dégagement de gaz chlore, quittez immédiatement le local et aérez bien. Si vous toussez beaucoup et surtout si vous avez des difficultés à respirer, consultez rapidement votre médecin. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment et longtemps à l’eau courante tiède. En cas d’ingestion, donnez un peu à boire puis contactez le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Capsules met vloeibaar wasmiddel ...

geven ernstige irritatie

 • Vloeibare wasmiddelen zijn verpakt in flexibele kussentjes, capsules of zakjes en bevatten een sterk geconcentreerde vloeistof die huid, ogen en slijmvliezen kan irriteren. Kinderen vinden ze heel aantrekkelijk. Als ze de capsules stuk bijten loopt de vloeistof in de mond en kan zelfs in de luchtwegen terecht komen. Bij het kapot duwen van de capsule kan er product in de ogen spatten.

 • Je bewaart wascapsules het best buiten het bereik en het gezichtsveld van kinderen!


 • Bij contact met ogen of huid spoel je best grondig met lauw water. Bij inslikken is het advies om niet te braken, de mond te spoelen met water en contact op te nemen met het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

Les capsules de lessive liquide ...

sont très irritantes

 • Les capsules pour la lessive contiennent des détergents concentrés, très irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses. Présentées sous forme de petits coussinets colorés ou de sachets souples, elles sont très attirantes pour les enfants. Lorsqu’ils mordent sur une capsule, le liquide est projeté dans la bouche, parfois directement dans la gorge, avec un risque d’aspiration dans les voies respiratoires. Des projections dans les yeux peuvent aussi se produire.

 • Les capsules pour la lessive doivent être rangées hors de la portée et de la vue des enfants.


 • En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment et longtemps avec de l’eau courante tiède. En cas d’ingestion, ne faites pas vomir. Rincez la bouche avec de l’eau et donnez un peu à boire. Prenez ensuite immédiatement contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Essentiële oliën ...

van bepaalde planten kunnen stuipen veroorzaken bij kleine kinderen

 • Essentiële oliën zijn erg geconcentreerde plantenextracten. Alle essentiële oliën zijn irriterend voor de huid en de slijmvliezen. Als ze in de luchtwegen terecht komen, kunnen ze bovendien ernstige ademhalingsproblemen geven. Sommige oliën, afhankelijk van de plant van oorsprong, kunnen daarenboven symptomen ter hoogte van het zenuwstelsel geven. Vooral bij baby’s onder de 12 maanden zijn er gevallen bekend van stuipen, ademhalingsproblemen en zelfs bewustzijnsverlies. Deze ongevallen gebeuren vooral door vergissing met een geneesmiddel in druppelvorm (bijvoorbeeld vitamine D en K, neusdruppels).

 • Bewaar flesjes met essentiële oliën niet bij de medicatie of vitamines voor de kinderen.


 • Bij een ongeval met essentiële oliën contacteer je best meteen een arts of het Antigifcentrum (070 245 245). Bij huid- en/of oogcontact mag je onmiddellijk gedurende een 10-tal minuten spoelen met water.

Meer informatie

Les huiles essentielles ...

de certaines plantes peuvent provoquer des convulsions chez les jeunes enfants

 • Les huiles essentielles sont des extraits très concentrés de plantes. Toutes les huiles essentielles sont irritantes pour la peau et les muqueuses. Si on les avale de travers (fausse déglutition), elles peuvent entrainer des problèmes respiratoires sévères. De plus, certaines huiles essentielles, en fonction des plantes dont elles sont extraites, ont une toxicité neurologique. Surtout chez les enfants de moins d’un an, les intoxications se manifestent par des troubles de la conscience, des convulsions et des problèmes respiratoires. Beaucoup d’accidents se produisent lorsque des huiles essentielles sont administrées par erreur à la place d’un médicament en gouttes, vitamines ou gouttes nasales par exemple.

 • Ne rangez pas les huiles essentielles au même endroit que les médicaments destinés aux enfants.


 • En cas d’accident avec des huiles essentielles, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou avec le Centre Antipoisons (070 245 245). En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l’eau. Au contact de la peau, lavez à l’eau et au savon.

Lire plus

Knoopbatterijen ...

kunnen in de slokdarm blijven hangen en er een brandwonde veroorzaken

 • Ingeslikte knoopbatterijen kunnen blijven kleven aan de slokdarmwand en binnen enkele uren ernstige symptomen veroorzaken zoals brandwonden en perforatie op deze plaats. Lithiumbatterijen met een diameter van 20 mm of meer zijn het gevaarlijkst. Kinderen durven ze ook al eens in oren of neus te stoppen. Ook hier kunnen ze perforatie veroorzaken.

 • Let er bij de aankoop van speelgoed of huishoudapparaten op dat de batterijhouder alleen kan geopend worden met behulp van een schroevendraaier of een muntstuk.

 • Na het inslikken van een knoopbatterij laat je best zo spoedig mogelijk een radiografie van borstkas en buik maken, om na te gaan waar de batterij zich bevindt. Batterijtjes in neus of oren moeten zo snel mogelijk door een arts worden verwijderd.

Meer informatie

Les piles bouton ...

peuvent rester coincées dans l’œsophage et provoquer une brûlure locale

 • Lorsqu’elles sont avalées, les piles en forme de boutons restent parfois collées à la paroi de l’œsophage. En quelques heures, elles peuvent provoquer une brûlure et même une perforation à cet endroit. Ce sont les piles au lithium, d‘un diamètre supérieur ou égal à 20 mm, par exemple celles utilisées pour les télécommandes, qui donnent les accidents les plus graves. Les jeunes enfants s’introduisent aussi parfois des piles bouton dans les oreilles ou dans le nez. Là aussi elles peuvent faire des dégâts.

 • Lors de l’achat de jouets ou d’appareils électroménagers, vérifiez si le compartiment des piles est sécurisé: l’ouverture ne doit être possible qu’avec un tournevis ou une pièce de monnaie.

 • Si une pile bouton a été avalée, il faut faire d’urgence une radiographie pour voir où elle se situe. Les piles introduites dans le nez ou dans l’oreille doivent être retirées le plus vite possible par un médecin.

Lire plus

Waterafstotende sprays ...

kunnen na inademing een longontsteking veroorzaken

 • Sprays, die schoenen of kleren waterafstotend maken, bevatten fluorhoudende harsen en een oplosmiddel. Als de spray wordt ingeademd, kunnen er heel kleine druppeltjes tot diep in de longen doordringen en een chemische longontsteking veroorzaken.

 • Je gebruikt deze sprays dan ook alleen in de buitenlucht of in een goed verluchte ruimte. Je houdt de spuitbus ook zo ver mogelijk van het gezicht en spuit in meerdere korte keren. Hou tijdens het gebruik kinderen en huisdieren uit de buurt.

 • Bij ademhalingsproblemen na het gebruik van een waterdichte spray, consulteer je best een arts of bel je het Antigifcentrum (070 245 245).


Meer informatie

Les aérosols imperméabilisants ...

peuvent provoquer une inflammation des poumons

 • Les produits imperméabilisants pour le cuir et le textile sous forme de sprays contiennent des résines fluorées et un solvant. Lors de l’utilisation, des fines gouttelettes peuvent être inhalées, pénétrer profondément dans les poumons et y provoquer une pneumonie chimique.

 • Les sprays imperméabilisants ne peuvent être utilisés qu’à l’extérieur ou dans une pièce bien ventilée. Tenez le spray loin de votre visage et procédez par petites touches brèves. Ne faites pas ce travail en présence d’enfants ou d’animaux domestiques.

 • Si vous toussez ou si vous avez des difficultés respiratoires après avoir utilisé un imperméabilisant, consultez votre médecin ou téléphonez au Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Sigaretten en tabaksproducten ...

kunnen ernstige intoxicaties veroorzaken, vooral bij kinderen

 • Eén sigaret bevat voldoende nicotine om een zware vergiftiging te veroorzaken bij een klein kind. Dit geldt ook voor nicotinepleisters en voor de nicotinekauwgom, die gebruikt worden als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Ook peuken bevatten nicotine.

 • Laat asbak, tabak, sigaren en sigaretten niet rondslingeren, zeker niet op lage tafels in de onmiddellijke nabijheid van kinderen.

 • Als je kind tabak of sigarettenpeuken heeft ingeslikt, bel je het best het Antigifcentrum (070 245 245).


Meer informatie

Les cigarettes et le tabac ...

sont responsables d’intoxications graves, surtout chez les enfants

 • Dans une seule cigarette il y a assez de nicotine pour intoxiquer gravement un jeune enfant. Les mégots contiennent aussi de la nicotine. Les patches et les chewing-gums à la nicotine, utilisés pour arrêter de fumer, sont dangereux également.

 • Ne laissez pas trainer vos cigarettes, cigares, tabac et cendriers. Les enfants les trouvent souvent sur les tables basses, à leur portée directe.

 • Si votre enfant a avalé du tabac ou des mégots, téléphonez immédiatement au Centre Antipoisons (070 245 245).


Lire plus

E-sigaretten ...

de hoeveelheid nicotine bepaalt de giftigheid

 • De elektronische sigaret is een snel evoluerend product. Er is geen verbranding, maar de vloeibare vullingen zijn niet zonder gevaar. Soms zit er alleen een smaakstof in de vloeistof. Wanneer er ook nicotine in zit, is de vulling erg giftig. Bij kinderen kan een dosis nicotine van 10 mg al een ernstige vergiftiging veroorzaken. Een klein slokje van een geconcentreerde nicotinevulling kan zelfs dodelijk zijn.

 • Voor e-liquid met nicotine is een kindveilige sluiting verplicht. Bewaar ze op een veilige plaats en niet samen met geneesmiddelen, om verwarring te voorkomen.

 • Bij een ongeval met vloeibare vullingen voor elektronische sigaretten neem je best meteen contact op met een arts of het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

La toxicité des cigarettes électroniques ...

dépend de leur teneur en nicotine

 • La cigarette électronique a de plus en plus d’adeptes. Il n’y a pas de combustion de tabac. Certaines recharges ne contiennent que des arômes. Mais la plupart des recharges sont à base de nicotine. Chez un enfant, 10 mg de nicotine peut déjà entrainer une intoxication. Une petite gorgée d’une recharge concentrée en nicotine peut même être mortelle.

 • Pour les recharges contenant de la nicotine, un bouchon de sécurité est obligatoire. Refermez bien ce bouchon après usage et rangez les recharges dans un endroit sûr, certainement pas près des médicaments pour éviter toute confusion.

 • En cas d’accident avec une recharge pour cigarette électronique, prenez immédiatement contact avec un médecin ou avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Antivriesmiddel ...

kan bij inname een levensgevaarlijke vergiftiging geven

 • Antivriesmiddelen voor autoradiatoren bevatten geconcentreerde hoeveelheden ethyleenglycol, een erg giftige stof. Eén slok van deze oplossing kan al ernstige gevolgen hebben voor een volwassene. Ook ruitensproeiervloeistoffen kunnen een antivriesmiddel bevatten. De samenstelling varieert echter van merk tot merk. Het risico voor vergiftiging zal dus afhangen van de samenstelling en de hoeveelheid van het ingenomen product.

 • Berg deze producten veilig op en leng ze niet aan of giet ze niet over in frisdrank- of waterflessen.


 • Verlies geen tijd en neem bij elke inname meteen contact op met het Antigifcentrum (070 245 245). Zorg dat je de verpakking van het originele product bij de hand hebt.

Meer informatie

Avaler un antigel ...

peut provoquer une intoxication très grave, mettant la vie en danger

 • Le liquide de refroidissement pour les moteurs contient un antigel, l’éthylène glycol, sous une forme très concentrée. Ce produit est très toxique: une seule gorgée peut déjà avoir des conséquences dramatiques pour un adulte. Les produits pour le lave-glace contiennent aussi des antigels, mais leur composition est très variable d’une marque à l’autre. Le risque d’intoxication dépendra dès lors de la composition et de la quantité qui a été avalée.

 • Les antigels pour le moteur et pour le lave-glace doivent être conservés dans un endroit sûr. N’utilisez pas de bouteilles d’eau pour les diluer ou les conserver: le risque est très grand de vous tromper et d’en boire accidentellement.

 • Si une personne a avalé de l’antigel, ne perdez surtout pas de temps et prenez immédiatement contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245). Il est très important d’avoir le flacon avec l’étiquette auprès de vous lorsque vous téléphonez.

Lire plus

Vloeibare brandstoffen (benzine, …) en oplosmiddelen (white spirit, …) ...

geven een longontsteking als ze in de luchtwegen komen

 • Benzine, lampolie, aanmaakproduct voor open haard of barbecue en white spirit: het zijn allemaal vluchtige koolwaterstoffen. Het accidenteel inslikken van een kleine hoeveelheid is op zich vrij onschuldig, maar kan wel leiden tot spijsverteringsproblemen (oprispingen, braakneiging, diarree). Gevaarlijker wordt het als ze bij het inslikken of overgeven in de longen komen. Zij kunnen tot diep in de longen doordringen, met een longontsteking tot gevolg.

 • Berg petroleumproducten veilig en voldoende afgesloten op, en dit in een goed verluchte ruimte.


 • Bij het inslikken van vloeibare brandstoffen of oplosmiddelen mag je niet braken. Je mag wel een middel tegen braken nemen. Als je in de dagen na de inname koorts krijgt, heb je mogelijks toch wat in de luchtwegen gekregen en kan dit wijzen op een beginnende longontsteking. Neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts of het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

Les carburants (essence, pétrole, …) et les solvants (white-spirit, …) ...

provoquent une pneumonie chimique s’ils sont aspirés dans les voies respiratoires

 • L’essence, le pétrole, les produits pour allumer le barbecue, le white-spirit, … ce sont tous des dérivés pétroliers volatils. Si on en avale accidentellement une petite quantité, ce n’est pas trop dangereux. Quelques troubles digestifs comme des nausées, des vomissements ou des crampes abdominales sont possibles. Mais si on avale de travers, soit au moment où on les boit, soit lors d’un vomissement, ils sont aspirés dans les voies respiratoires, peuvent y pénétrer profondément et provoquer une pneumonie chimique.

 • Conservez les carburants et les solvants dans un endroit sûr et bien aéré.


 • Si une personne a avalé un produit pétrolier, ne la faites surtout pas vomir. Donnez-lui si possible un médicament contre les nausées. Au cas où la victime présenterait, dans les jours qui suivent, des symptômes respiratoires ou de la fièvre, une pneumonie chimique est possible. Il faut alors consulter un médecin ou prendre contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Velgenreiniger ...

bevat irriterende – tot bijtende producten

 • De samenstelling van velgenreinigers verschilt sterk van product tot product. Deze reinigers bevatten over het algemeen detergenten en verschillende irriterende - tot bijtende ingrediënten. Ze worden meestal verkocht in sprayvorm. De velgenreinigers zijn het vaakst irriterend voor de ogen en soms zelfs bijtend voor huid en ogen.

 • Kies bij voorkeur een velgenreiniger zonder fluorwaterstofzuur. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften op het etiket vóór gebruik. Draag beschermende kledij (bril en handschoenen).

 • Bij huidcontact spoel je 30 minuten met lauw, stromend water. Wanneer er een intense pijn optreedt, consulteer dan een arts of de spoedgevallendienst. Bij spatten in de ogen, spoel een 10-tal minuten met lauw stromend water en hou de oogleden goed open. Als het oog na spoelen rood en pijnlijk blijft of als het zicht troebel is, dan raadpleeg je de spoedgevallendienst voor een oogonderzoek door een oogarts.

Meer informatie

Les nettoyants pour jantes …

contiennent en général des différents ingrédients plus ou moins agressifs

 • La composition des nettoyants pour jantes varie d’un produit à l’autre.  Ils contiennent en général des détergents associés à différents ingrédients plus ou moins agressifs. Ils sont en général vendus en pistolets sprays. Les nettoyants pour jantes sont le plus souvent irritants pour les yeux et parfois même corrosifs pour la peau et les yeux.

 • Choisissez un nettoyant pour jantes sans acide fluorhydrique.
Avant d’utiliser le produit, lisez attentivement l’ensemble des informations se trouvant sur l’étiquette et portez une protection appropriée ( lunettes, gants).

 • En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l’eau tiède pendant au moins 30 minutes. Si des lésions ou des douleurs apparaissent consultez un médecin ou rendez-vous dans un service d’urgence. En cas de contact avec l’œil, rincer quelques minutes à l’eau tiède en écartant les paupières. Si après le rinçage l’œil reste rouge, douloureux ou en cas de vue trouble, rendez-vous aux urgences pour un examen ophtalmologique.

Lire plus

Barbecue binnenshuis ...

kan CO-vergiftiging geven

 • Niets zo gezellig als een barbecue bij mooi zomerweer. Maar steek de barbecue nooit in huis aan, want dan kan de rook niet weg. Vooral de rook van een smeulende barbecue bevat veel CO en kan een ernstige CO-vergiftiging veroorzaken.

 • Steek de barbecue nooit aan in een garage, ook niet met een open poort. Breng na afloop de smeulende barbecue niet binnen, ook niet in een veranda met een geopende deur of in een schijnbaar goed verlucht bouwwerk.

 • Raakt iemand bevangen door de rook, breng die persoon meteen naar buiten. Bij bewustzijnsverlies steeds 112 bellen.


Meer informatie

Un barbecue à l’intérieur ...

risque d’intoxication au CO

 • Rien n’est plus agréable qu’un barbecue par une belle journée ensoleillée. Mais s’il pleut ou qu’il fait froid, la tentation est grande de transporter le barbecue à l’intérieur. Dans ce cas, les fumées ne pourront pas s’évacuer. Rentrer les braises est aussi une très mauvaise idée. Il s’en dégage beaucoup de monoxyde de carbone (CO) avec le risque d’intoxiquer tous les convives.

 • N’allumez jamais le barbecue dans un garage ou une véranda, même avec la porte grande ouverte, ni dans tout autre bâtiment même s’il a l’air bien ventilé.

 • Si une ou plusieurs personnes se sentent mal dans un endroit où on a rentré un barbecue, évacuez-les rapidement à l’extérieur. S’il y a perte de connaissance, appelez immédiatement le 112.

Lire plus

Planten en bessen ...

kunnen giftig zijn

 • De lijst met giftige planten en bessen is erg lang. Met kinderen en huisdieren in de buurt vormen zij steeds een risico, want een blad, bloem of bes is vlug in de mond verdwenen. Daarnaast zijn er ook planten waarvan het sap op de huid voor heuse brandwonden kan zorgen, al dan niet na het inwerken van zonlicht.

 • Let goed op wat je aanplant en weet welke planten er in je tuin staan. Hou er een lijstje van bij, zodat je bij problemen over de juiste informatie beschikt. Vermijd giftige planten in je tuin als je kinderen en/of huisdieren hebt. Laat je bij je keuze van nieuwe planten bijstaan door een deskundige.

 • Als er toch iets gebeurt, verwijder je de planten of plantenresten uit de mond van het slachtoffer en geef je een beetje water te drinken. Bel het Antigifcentrum, met het oog op verdere behandeling of verzorging: 070 245 245.

Meer informatie

Les plantes et les baies ...

peuvent être toxiques

 • La liste des plantes et baies toxiques est longue ! Une feuille, un bourgeon, une baie sont vite mis en bouche et avalés par les enfants et les animaux domestiques. La sève de certaines plantes est irritante pour les yeux et pour la peau. Parfois, ce n’est qu’après une exposition de la peau aux rayons du soleil que la brûlure due au jus de plante apparait.

 • Lorsque vous aménagez votre jardin, évitez d’y planter des plantes toxiques, surtout si vous avez des petits enfants ou des animaux domestiques. Faites-vous éventuellement aider par une personne compétente pour choisir les plantes. Si vous reprenez un jardin, essayez d’identifier ce qui y pousse et faites-en une liste. Elle vous sera utile en cas d’accident.

 • En cas d’ingestion d’une plante ou de baies, éliminez de la bouche les fragments qui y seraient encore, rincez la bouche à l’eau et donnez un peu à boire. Téléphonez ensuite au Centre Antipoisons (070 245 245) pour vous renseigner sur la suite du traitement.

Lire plus

Mierenlokdozen ...

zijn vooral gevaarlijk voor … mieren

 • Volwassenen noch kinderen kunnen worden vergiftigd als ze de inhoud van een mierenlokdoos aanraken en/of inslikken. De concentratie van het insecticide in het doosje is té klein om een gevaar te betekenen. Als kleine honden, minder dan 5 kg, de lokdozen stukbijten en de inhoud opeten, kunnen ze wel vergiftigingsverschijnselen krijgen.

 • Je houdt mierenlokdozen best uit de buurt van kleine honden.


 • Als honden die minder dan 5 kg wegen het product van een mierenlokdoos hebben opgelikt, neem dan contact op met het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

Les boîtes anti-fourmis ...

ne sont dangereuses …que pour les fourmis

 • Un adulte ou un enfant qui lèche ou avale le contenu d’une boite anti-fourmis ne risque pas d’intoxication: la concentration de l’insecticide est trop faible pour présenter un danger. Les petits chiens de moins de 5 kg pourraient éventuellement présenter quelques symptômes s’ils avalaient tout le contenu d’une boite.

 • Placez les boites anti-fourmis hors de la portée des petits chiens.


 • Si votre petit animal a avalé le contenu d’une boite anti-fourmis, contactez le Centre Antipoisons (070 245 245).


Lire plus

Ratten- en muizenvergif ...

beginnen pas symptomen te geven na enkele dagen

 • Ratten en muizenvergif bevatten meestal anticoagulantia of bloedverdunners. De concentratie van deze bloedverdunners is te laag om bij kinderen en volwassenen ernstige symptomen te veroorzaken, tenzij er zeer grote hoeveelheden worden ingenomen. Kinderen die bij wijze van verkenning enkele graantjes in de mond steken, zullen hier niet door vergiftigd worden. Honden hebben de neiging om al het lokaas dat ze vinden op te eten en kunnen wel vergiftigd worden. Bij hen kunnen na enkele dagen bloedingen optreden: bloeddoorlopen ogen, bloedend tandvlees of bloedverlies in urine of stoelgang.

 • Bewaar het gif buiten het bereik van kinderen en huisdieren en lees grondig het etiket en/of de bijsluiter.


 • Als je je zorgen maakt na de inname van ratten- of muizenvergif door mens of dier, neem dan zeker contact op met het Antigifcentrum (070 245 245). Met honden die veel lokaas hebben opgegeten ga je best direct naar de dierenarts.

Meer informatie

En cas d’ingestion de produits contre les souris et les rats ...

les symptômes d’intoxication n’apparaissent qu’après quelques jours

 • Les produits utilisés pour combattre les souris et les rats contiennent le plus souvent des anticoagulants, en concentrations généralement assez faibles. Des jeunes enfants qui en avalent quelques grains ou un petit morceau ne risquent pas d’intoxication. Les chiens par contre avalent souvent la totalité de l’appât ou même plusieurs appâts. Dans ce cas, si on ne fait rien, des saignements apparaissent quelques jours plus tard: hématomes, sang dans les selles ou dans les urines, saignement des gencives, sang dans les poumons, …

 • Conservez les poisons contre les rongeurs hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Lisez-bien le mode d’emploi avant de les utiliser.

 • Si vous vous faites du souci à propos de l’ingestion de produits contre les souris et les rats, par un humain ou par un animal, prenez contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245). Si votre chien a avalé une grande quantité de ces produits, rendez-vous rapidement chez un vétérinaire.

Lire plus

Producten voor het zwembad ...

zijn vaak hoog geconcentreerd en kunnen ernstige brandwonden veroorzaken

 • Producten om zwembadwater te ontsmetten zijn meestal geconcentreerde oplossingen van natriumhypochloriet (bleekwater of javel). Om de zuurtegraad te regelen gebruikt men oplossingen op basis van sterke zuren (pH min) of sterke basen (pH plus). Zowel bij huidcontact als bij inslikken kunnen deze producten ernstige brandwonden veroorzaken.

 • Gebruik deze producten niet als er kinderen in de buurt zijn. Giet ze nooit over in flessen voor water of drank.


 • Bij huid- of oogcontact spoel je best overvloedig met water. Als de irritatie aanhoudt, ga je naar de dokter. Als er product wordt ingeslikt, laat je het slachtoffer niet braken. Geef wat water te drinken en breng het slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.

Meer informatie

Les produits utilisés pour l’entretien d’une piscine ...

sont souvent très concentrés et peuvent provoquer de graves brûlures

 • Les désinfectants pour piscine sont en général comparables à de l’eau de Javel très concentrée. Les produits pour régler le pH de l’eau sont des acides forts ou des bases fortes. Tous ces produits sont dangereux, aussi bien par contact avec la peau et les yeux, qu’en cas d’ingestion. Ils provoquent des brûlures sévères.

 • N’utilisez pas ces produits en présence de jeunes enfants. Ne les transvasez jamais dans des bouteilles d’eau: vous pourriez vous tromper et en boire accidentellement.

 • En cas de contact de ces produits avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement et longtemps (au moins 30 min pour la peau) avec de l’eau courante tiède. Si la douleur persiste, allez voir votre médecin. En cas d’ingestion, ne faites surtout pas vomir la victime. Rincez-lui la bouche, faites-la boire un peu d’eau, puis appelez le 112.

Lire plus

Gazonmeststoffen ...

kunnen gevaarlijk zijn voor honden

 • Aan meststoffen voor gazons worden altijd organische bestanddelen toegevoegd. Deze kunnen afkomstig zijn van dieren zoals meel van beenderen, bloed, hoeven, pluimen …en van planten, onder andere cacaodoppen. Meestal gaat het hierbij om biomeststoffen. De geur van dierenmeel maakt dat honden veel van de meststof eten. Als deze cacaodoppen bevat is dit gevaarlijk. In cacaodoppen zit theobromine, de stof die ook verantwoordelijk is voor chocoladevergiftiging bij honden.

 • Als je een hond hebt, gebruik dan meststoffen waarin geen cacaodoppen zitten.


 • Slokte je hond toch meststof op, contacteer meteen de dierenarts of bel het Antigifcentrum (070 245 245).


Meer informatie

Les engrais pour gazons ...

peuvent être toxiques pour les chiens

 • Les engrais pour gazons, en particulier ceux qui sont vendus comme engrais bio, contiennent des matières organiques comme de la poudre d’os, de sang, de plumes…et des déchets de plantes comme des cosses de cacao. L’odeur des poudres animales attire les chiens qui avalent dès lors l’engrais en grandes quantités. Si l’engrais contient des cosses de cacao, le chien s’intoxique à la théobromine, cette même théobromine qui est aussi responsable de l’intoxication du chien suite à l’ingestion de chocolat.

 • Si vous avez un chien, utilisez de préférence un engrais qui ne contient pas de cosses de cacao.


 • Si votre chien a mangé de l’engrais, contactez immédiatement un vétérinaire ou le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Paddenstoelen ...

de identificatie is belangrijk maar moeilijk

 • Het identificeren van paddenstoelen met behulp van een boek en/of op basis van een foto is erg moeilijk. Paddenstoelen herkennen is een specialiteit op zich: je moet over voldoende kennis beschikken om giftige van niet-giftige exemplaren te kunnen onderscheiden. Ook als er geen symptomen zijn na het eten van paddenstoelen, kan er toch een zware intoxicatie zijn. Bij de meest giftige, zoals de groene knolamaniet (amanita phalloides), treden de symptomen pas na 12 uur op.

 • De enige manier om vergiftigingen door zelf geplukte paddenstoelen te vermijden, is om de eetbare van de dodelijke exemplaren te leren onderscheiden. Dat kan je door deel te nemen aan activiteiten van mycologische kringen (verenigingen van paddenstoelenspecialisten). Tijdens wandelingen, tentoonstellingen en identificatiebijeenkomsten leer je de basisbeginselen van de mycologie.

 • Heb je twijfels of voel je je niet lekker na het eten van paddenstoelen, ga naar een arts of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Meer informatie

Les champignons ...

savoir les identifier n’est pas facile

 • Reconnaitre des champignons en s’aidant de photos dans un livre est très difficile. Identifier les champignons est une affaire de spécialistes: il faut avoir des compétences particulières pour reconnaitre les espèces comestibles et celles qui sont toxiques. Après un repas à base de champignons toxiques, les symptômes n’apparaissent pas toujours immédiatement. Dans l’intoxication à l’Amanite phalloïde, les premiers symptômes surviennent généralement une douzaine d’heures après l’ingestion.

 • Pour les personnes qui font la cueillette de champignons, la seule manière d’éviter les intoxications est d’être capables de reconnaitre avec certitude les champignons comestibles et aussi d’identifier les espèces les plus dangereuses. Pour y arriver, vous pouvez participer aux activités des Cercles de Mycologie: ils organisent des sorties sur le terrain, des expositions et des réunions d’identification où vous pouvez apprendre les bases de la mycologie.

 • Si vous avez un doute ou si vous ne vous sentez pas bien après un repas de champignons sauvages, consultez un médecin ou contactez le Centre Antipoisons (070 245 245).

Lire plus

Bijen- en wespensteken ...

zijn vooral gevaarlijk voor wie er allergisch voor is

 • Bijen- en wespensteken zijn zeer pijnlijk en geven een belangrijke zwelling die enkele dagen kan aanhouden. Dit is niet gevaarlijk tenzij je gestoken wordt in de mond en de keel opzwelt. Dit kan de ademhaling bemoeilijken. Ook mensen die allergisch zijn voor wespen- of bijengif, lopen een groot risico. Zij kunnen na een steek een allergische shock krijgen die levensbedreigend is.

 • Om steken van bijen en wespen te vermijden loop je best niet blootvoets, drink je beter niet uit een blikje en blijf je best kalm als de insecten je rond de oren vliegen.

 • Word je toch gestoken, probeer dan de angel te verwijderen, reinig de steek met water en zeep en breng een ontsmettingsmiddel aan. Word je gestoken in de keel, zoek dan zo vlug mogelijk medische hulp. Neem in afwachting een ijsblokje om op te zuigen om de zwelling te verminderen. Mensen die allergisch zijn, moeten na elke steek medisch advies zoeken.

Meer informatie

Les piqûres d’abeilles et de guêpes ...

sont surtout dangereuses pour les personnes qui sont allergiques au venin

 • Les piqûres d’abeilles et de guêpes sont très douloureuses. A l’endroit de la piqûre, la peau devient rouge et gonfle. Cette réaction peut durer quelques jours, ce qui est désagréable mais pas vraiment dangereux. Par contre, en cas de piqûre dans la bouche ou dans la gorge, le gonflement peut obstruer les voies respiratoires. Les personnes qui sont allergiques au venin d’abeille ou de guêpe courent un grand danger en cas de piqûre: elles peuvent faire un choc allergique qui met directement la vie en danger.

 • Pour éviter les piqûres d’abeilles et de guêpes, ne marchez pas pieds nus sur le gazon. Attention aussi aux canettes de boissons: lorsqu’une guêpe est tombée dedans, on ne la voit pas et on risque de l’avaler. Restez calme quand les insectes vous tournent autour.

 • Si une personne a été piquée, essayez d’enlever le dard (abeilles), lavez l’endroit de la piqûre à l’eau et au savon puis désinfectez. En cas de piqûre dans la gorge, contactez d’urgence un médecin. En attendant, vous pouvez faire sucer un glaçon pour atténuer le gonflement. Les personnes allergiques au venin doivent chercher d’urgence, dans tous les cas de piqûres, l’aide d’un médecin.

Lire plus

 
 
 
x close