Brandblusser

Kijk op je werkplek waar de brandblusser staat.

Heb je eerder al met een brandblusser gewerkt?

Ja Nee

Bel bij brand het interne noodnummer: 016 806 333 en onderneem één bluspoging

Bel bij brand het interne noodnummer: 016 806 333 en onderneem geen bluspoging

Brandblusser

Bel bij brand het interne noodnummer: 016 806 333 en onderneem één bluspoging.

Tip: Draai nu met je muis 360° rond tot je de rode bol ziet. Dit brengt je naar de volgende plek in onze fabriek. Om de rode bol te zien, moet je steeds alle info vakjes open geklikt en gelezen hebben.

Brandblusser

Bel bij brand het interne noodnummer: 016 806 333 en onderneem geen bluspoging.

Tip: Draai nu met je muis 360° rond tot je de rode bol ziet. Dit brengt je naar de volgende plek in onze fabriek. Om de rode bol te zien, moet je steeds alle info vakjes open geklikt en gelezen hebben.

PBM's

We verwachten dat je steeds je PBM’s draagt op je werkplek en wanneer je je tussen gebouwen begeeft op de gele gangpaden. In gebouwen geldt de PBM-plicht zoals afgebeeld aan de ingang van het respectievelijke gebouw en tussen gebouwen draagt men altijd:

  • stootpet of helm
  • veiligheidsbril
  • fluovest
  • veiligheidsschoenen

De enige uitzondering is wanneer men zich via de groene gangpaden verplaatst, dan zijn geen PBM’s vereist.


Milieu

Duurzaamheid staat in ons klavertje vier, afval correct sorteren op onze afvaleilanden hoort daarbij!

Jo Bruers is de afvalcoördinator op Citrique Belge, bel hem op als je vragen hebt over afval of sorteren: 016 806 425.


Melden van zaken

Merk je onveilige situaties op, zie je dingen gebeuren waarvan jij denkt dat ze niet kunnen? Spreek elkaar aan of meld dit aan je directe leidinggevende!


Werkvergunningen

Voor alle werken die niet behoren tot je standaardtaken (waar instructies voor opgemaakt zijn), moet een werkvergunning aanwezig zijn. Daarnaast moet een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) als laatste controle worden uitgevoerd om te zorgen dat alle veiligheidsaspecten op de werkplek onder controle zijn. Dit in de vorm van een lijstje, aangeboden in een LMRA-boekje.


Evacuatieplaatsen

Klik op de fabriek waar je zal werken: Citrique Belge of Citrique Belge Bijproducten & Waterzuivering (FaB/IWZI) om de evacuatieplaatsen te ontdekken.


Evacuatieplaatsen Citrique Belge

Op Citrique Belge zijn er drie evacuatieplaatsen, afhankelijk van het gebouw waarin je werkt. Deze evacuatieplaatsen zijn hier aangeduid met het groene evacuatiepictogram. Klik op deze pictogrammen om jouw evacuatieplaats te vinden.


Evacuatieplaats Citrique Belge Bijproducten & Waterzuivering (FaB/IWZI)

Op Citrique Belge Bijproducten & Waterzuivering (FaB/IWZI) is er 1 evacuatieplaats. Deze is aangeduid met het groene evacuatiepictogram. Klik op dit pictogram om jouw evacuatieplaats te vinden.


Evacuatieplaats Citrique Belge

Bij een noodsituatie zal je gewaarschuwd worden door de alarmen. Begeef je dan onmiddellijk naar de evacuatieplaats op de personeelsparking. Neem je bezoeker(s), contractor(en) en je badge zeker mee. Op de evacuatieplaats (personeelsparking) moet je badgen om aan te geven dat je veilig bent.

Evacuatieplaats Atelier, Technische burelen en Ketelhuis


Evacuatieplaats admingebouw D1 + losplaats


Evacuatieplaats Raffinage en Fermentatie


Test

1. Wat is het noodnummer van Citrique Belge?

2. Bij wie moet ik onveilige situaties melden?

3. Welke PBM's dien ik te dragen in productie en als ik me op de gele gangpaden begeef?

Proficiat

U hebt alle vragen juist beantwoord.

Veiligheidsteam

Veiligheid is topprioriteit binnen Citrique Belge en daar ziet ook het Veiligheidsteam op toe. Van links naar rechts: Emmanuel Raskin, Rudi Vangroenendael en Fernando Dos Santos staan klaar met raad en daad. Spreek hen gerust aan met je vragen, bezorgdheden of ideeën omtrent veiligheid binnen Citrique Belge.

Meer info krijg je op je afdeling . Veel succes en houd het veilig!


Start de test

Medische dienst

Welkom op de medische dienst! Hier vinden de medische onderzoeken plaats. Bedrijfsverpleger Bert Van den Bosch helpt je graag verder. De planning van de verpleger en de dokter hangt op de deur, vind je terug op het intranet of bij HR.

Goed om te weten: alle ploegleiders hebben een EHBO-diploma. De meest recente lijst van nijverheidshelpers vind je op intranet.


 
 
 
x close